Moto Racing JAPAN > MFJ Trial Results > 1996 Season

MFJ Trial Championship 1996

IA CLASS,  Round  >   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -   6  -   7  -   Point Standings


Round 1 (April 14) - Kata Shizen-no Sato (Wakayama prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 3 TANAKA Yoshihiro BETA 10 8 13 0 31 17 Team MINE
2 5 MITANI Hideaki HONDA 10 13 14 2 39 12 HRC CLUB MITANI
3 4 COUTURIER Pascal (FRA) YAMAHA 16 17 8 0 41 13 YESS RT
4 7 ODANI Tetsu GASGAS 20 11 14 0 45 15 TOMS GASGAS
5 11 KATO Hideaki GASGAS 12 18 25 0 55 11 GASGAS RT
6 6 HONDA Motoharu GASGAS 16 31 15 0 62 10 Wako GASGAS
7 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 26 24 15 0 65 13 GASGAS RT
8 9 MAENO Shigeru BETA 31 21 13 0 65 10 Technical RAYSE
9 18 SHIOZUKA Wataru BETA 27 27 14 0 68 12 Team Technical
10 12 OKAMURA Masatoshi BETA 24 25 20 0 69 9 TOROPICAL CLUB
11 25 TAKEYA Kenji HONDA 36 20 25 0 81 9 Aronalpha HTR
12 19 NARITA Ryo BETA 26 31 24 0 81 4 Hazard Breakers
13 33 KAGA Kunimitsu BETA 34 22 26 0 82 6 Team BLACK Dan
14 14 INUI Tomokazu GASGAS 31 34 28 0 93 5 TOROPICAL CLUB
15 23 KOBAYASHI Shinji BETA 33 32 31 0 96 4  
Weather : Fine
Attend : -

Round 2 (May 12) - Makabe Trial Land (Ibaraki prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA 6 8 1 0 15 31 Team BLACK Dan
2 2 NARITA Takumi BETA 5 6 7 0 18 30 Hazard Breakers
3 8 OGAWA Tomoyuki BETA 12 9 5 0 26 22 Team BLACK Dan
4 5 MITANI Hideaki HONDA 21 18 15 0 54 20 HRC CLUB MITANI
5 3 TANAKA Yoshihiro BETA 18 21 16 0 55 21 Team MINE
6 6 HONDA Motoharu GASGAS 19 13 23 0 55 19 Wako GASGAS
7 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 22 16 22 0 60 16 GASGAS RT
8 14 INUI Tomokazu GASGAS 17 28 25 0 70 12 TOROPICAL CLUB
9 7 ODANI Tetsu GASGAS 27 24 20 0 71 16 TOMS GASGAS
10 12 OKAMURA Masatoshi BETA 37 15 24 0 76 11 TOROPICAL CLUB
11 19 NARITA Ryo BETA 32 32 18 0 82 13 Hazard Breakers
12 11 KATO Hideaki GASGAS 26 36 24 0 86 13 GASGAS RT
13 18 SHIOZUKA Wataru BETA 37 34 20 0 91 10 Team Technical
14 4 COUTURIER Pascal (FRA) YAMAHA 32 33 28 0 93 7 YESS RT
15 9 MAENO Shigeru BETA 35 30 32 0 97 8 Technical RAYSE
Weather : Fine
Attend : -

Round 3 (August 4) - Yubari Mt. Racey Ski Resort (Hokkaido)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 3 TANAKA Yoshihiro BETA 30 19 34 0 83 7 Team MINE
2 5 MITANI Hideaki HONDA 31 33 23 0 87 2 HRC CLUB MITANI
3 12 OKAMURA Masatoshi BETA 35 37 33 0 105 4 TOROPICAL CLUB
4 14 INUI Tomokazu GASGAS 34 35 36 0 105 2 TOROPICAL CLUB
5 11 KATO Hideaki GASGAS 31 40 36 0 106 4 GASGAS RT
6 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 32 40 36 0 108 5 GASGAS RT
7 7 ODANI Tetsu GASGAS 32 36 40 0 108 4 TOMS GASGAS
8 18 SHIOZUKA Wataru BETA 35 38 37 0 110 4 Team Technical
9 33 KAGA Kunimitsu BETA 30 46 37 0 113 2 Team BLACK Dan
10 19 NARITA Ryo BETA 38 38 41 0 117 2 Hazard Breakers
11 25 TAKEYA Kenji HONDA 48 39 33 0 120 1 Aronalpha HTR
12 6 HONDA Motoharu GASGAS 45 40 37 0 122 2 Wako GASGAS
13 20 ONODA Masataka BETA 43 39 41 0 123 0 Country Riders
14 24 NOZAKI Jun YAMAHA 46 40 38 0 124 1 YESS Tokyo
15 9 MAENO Shigeru BETA 40 42 42 0 124 0 Technical RAYSE
Weather : Fine
Attend : -

Round 4 (September 8) - Mt.Harataki Trial Park (Okayama prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA 0 2 0 0 2 28 Team BLACK Dan
2 2 NARITA Takumi BETA 0 1 3 0 4 27 Hazard Breakers
3 1 FUJINAMI Takahisa HONDA 1 2 4 0 7 25 HRC CLUB FUJINAMI
4 8 OGAWA Tomoyuki BETA 8 5 3 0 16 20 Team BLACK Dan
5 5 MITANI Hideaki HONDA 16 10 9 0 35 14 HRC CLUB MITANI
6 18 SHIOZUKA Wataru BETA 18 13 15 0 46 8 Team Technical
7 6 HONDA Motoharu GASGAS 17 12 17 0 46 7 Wako GASGAS
8 11 KATO Hideaki GASGAS 14 18 15 2 49 12 GASGAS RT
9 7 ODANI Tetsu GASGAS 21 16 21 0 58 6 TOMS GASGAS
10 12 OKAMURA Masatoshi BETA 24 18 20 0 62 10 TOROPICAL CLUB
11 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 21 14 28 2 65 9 GASGAS RT
12 3 TANAKA Yoshihiro BETA 23 33 14 1 71 9 Team MINE
13 9 MAENO Shigeru BETA 22 21 27 4 74 5 Technical RAYSE
14 19 NARITA Ryo BETA 31 24 20 0 75 5 Hazard Breakers
15 14 INUI Tomokazu GASGAS 31 22 27 0 80 3 TOROPICAL CLUB
Weather : Fine
Attend : -

Round 5 (September 22) - Okuno-in Trial Park (Fukuoka prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA 7 3 7 0 17 20 Team BLACK Dan
2 1 FUJINAMI Takahisa HONDA 6 9 3 0 18 19 HRC CLUB FUJINAMI
3 2 NARITA Takumi BETA 13 9 4 0 26 19 Hazard Breakers
4 5 MITANI Hideaki HONDA 14 14 16 0 44 10 HRC CLUB MITANI
5 3 TANAKA Yoshihiro BETA 19 23 9 0 51 9 Team MINE
6 8 OGAWA Tomoyuki BETA 25 17 12 0 54 9 Team BLACK Dan
7 7 ODANI Tetsu GASGAS 23 24 19 0 66 5 TOMS GASGAS
8 11 KATO Hideaki GASGAS 27 26 16 0 69 6 GASGAS RT
9 6 HONDA Motoharu GASGAS 21 24 28 0 73 6 Team Wako GASGAS
10 12 OKAMURA Masatoshi BETA 32 23 20 0 75 4 TOROPICAL CLUB
11 19 NARITA Ryo BETA 20 30 26 0 76 4 Hazard Breakers
12 9 MAENO Shigeru BETA 30 26 24 0 80 6 Technical RAYSE
13 18 SHIOZUKA Wataru BETA 26 22 33 0 81 5 Team Technical
14 14 INUI Tomokazu GASGAS 30 24 31 0 85 4 TOROPICAL CLUB
15 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 35 22 32 0 89 2 GASGAS RT
Weather : Fine
Attend : -

Round 6 (October 13) - Sakauchi Bike Land (Gifu prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 1 FUJINAMI Takahisa HONDA 1 0 3 0 4 27 HRC CLUB FUJINAMI
2 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA 1 9 4 0 14 23 Team BLACK Dan
3 2 NARITA Takumi BETA 6 5 9 0 20 22 Hazard Breakers
4 8 OGAWA Tomoyuki BETA 7 2 15 0 24 22 Team BLACK Dan
5 5 MITANI Hideaki HONDA 8 11 14 0 33 16 HRC CLUB MITANI
6 33 KAGA Kunimitsu BETA 15 14 20 0 49 15 Team BLACK Dan
7 3 TANAKA Yoshihiro BETA 6 16 29 0 51 13 Team MINE
8 19 NARITA Ryo BETA 15 20 16 0 51 11 Hazard Breakers
9 11 KATO Hideaki GASGAS 15 22 15 0 52 9 GASGAS RT
10 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 13 20 21 0 54 6 GASGAS RT
11 12 OKAMURA Masatoshi BETA 20 20 21 0 61 8 TOROPICAL CLUB
12 7 ODANI Tetsu GASGAS 20 28 21 0 69 10 TOMS GASGAS
13 17 MITSUZUKA Masayuki SCORPA 31 16 24 0 71 7 TROPICAL ez
14 6 HONDA Motoharu GASGAS 28 22 22 0 72 9 Team Wako GASGAS
15 14 INUI Tomokazu GASGAS 24 29 19 0 72 8 TOROPICAL CLUB
Weather : Fine
Attend : -

Round 7 (October 27) - 24th MFJ-GP, Sportsland SUGO (Miyagi prif.)

POS NO RIDER MACHINE L1 L2 L3 TP PTS CLN TEAM
1 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA 0 0 0 0 0 30 Team BLACK Dan
2 8 OGAWA Tomoyuki BETA 2 0 0 0 2 29 Team BLACK Dan
3 2 NARITA Takumi BETA 1 2 0 0 3 27 Hazard Breakers
4 02 JARVIS Graham (GBR) SCORPA 3 1 0 0 4 27 Team SCORPA
5 01 COLOMER Marc (SPA) HONDA 5 0 0 0 5 29 MONTESA HONDA
6 1 FUJINAMI Takahisa HONDA 3 3 0 0 6 28 HRC CLUB FUJINAMI
7 5 MITANI Hideaki HONDA 6 7 3 0 16 19 HRC CLUB MITANI
8 3 TANAKA Yoshihiro BETA 7 5 8 0 20 23 Team MINE
9 19 NARITA Ryo BETA 10 6 8 0 24 21 Hazard Breakers
10 11 KATO Hideaki GASGAS 10 12 12 0 34 17 GASGAS RT
11 12 OKAMURA Masatoshi BETA 18 14 4 0 36 15 TOROPICAL CLUB
12 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS 11 17 13 0 41 16 GASGAS RT
13 14 INUI Tomokazu GASGAS 22 10 15 0 47 10 TOROPICAL CLUB
14 6 HONDA Motoharu GASGAS 22 13 15 0 50 13 Team Wako GASGAS
15 7 ODANI Tetsu GASGAS 18 20 13 0 51 9 TOMS GASGAS
Weather : Fine
Attend : -

POINT STANDINGS 1996

RNK NO RIDER MACHINE TEAM PTS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 16 KUROYAMA Ken'ichi BETA Team BLACK Dan 100 - 20 - 20 20 17 23
2 5 MITANI Hideaki HONDA HRC CLUB MITANI 94 17 13 17 11 13 11 12
3 3 TANAKA Yoshihiro BETA Team MINE 86 20 11 20 4 11 9 11
4 2 NARITA Takumi BETA Hazard Breakers 82 - 17 - 17 15 15 18
5 8 OGAWA Tomoyuki BETA Team BLACK Dan 71 - 15 - 13 10 13 20
6 1 FUJINAMI Takahisa HONDA HRC CLUB FUJINAMI 65 - - - 15 17 20 13
7 11 KATO Hideaki GASGAS GASGAS RT 58 11 4 11 8 8 7 9
8 7 ODANI Tetsu GASGAS TOMS GASGAS 53 13 7 9 7 9 4 4
9 12 OKAMURA Masatoshi BETA TOROPICAL CLUB 52 6 6 15 6 6 5 8
10 6 HONDA Motoharu GASGAS Wako GASGAS 47 10 10 4 9 7 2 5
11 10 TERASAWA Shin'ya GASGAS GASGAS RT 47 9 9 10 5 1 6 7
12 19 NARITA Ryo BETA Hazard Breakers 40 4 5 6 2 5 8 10
13 14 INUI Tomokazu GASGAS TOROPICAL CLUB 33 2 8 13 1 2 1 6
14 18 SHIOZUKA Wataru BETA Team Technical 31 7 3 8 10 3 - -
15 33 KAGA Kunimitsu BETA Team BLACK Dan 20 3 - 7 - - 10 -
16 4 COUTURIER Pascal (FRA) YAMAHA YESS RT 17 15 2 - - - - -
17 9 MAENO Shigeru BETA Technical RAYSE 17 8 1 1 3 4 - -
18 02 JARVIS Graham (GBR) SCORPA Team SCORPA 16 - - - - - - 16
19 01 COLOMER Marc (SPA) HONDA MONTESA HONDA 14 - - - - - - 14
20 25 TAKEYA Kenji HONDA Aronalpha HTR 10 5 - 5 - - - -


Moto Racing JAPAN > MFJ Trial Results > 1996 SeasonCopyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.