Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1994

MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP


POINT STANDINGS 1994


SUPERBIKE
RNK RIDER MACHINE PTS
1 YOSHIKAWA Wataru Yam YZF 149.5
2 AOKI Takuma Hon RC45 144.5
3 KITAGAWA Keiichi Kaw ZXR 136.0
4 FUJIWARA Norihiko Yam YZF 128.0
5 TAKEISHI Shin'ya Hon RC45 110.5
6 NAGAI Yasutomo Yam YZF 91.5
7 TSUKAMOTO Shoichi Kaw ZXR 83.5
8 RYO Akira Kaw ZXR 81.5
9 HAGA Noriyuki Duc 926 73.5
10 YANAGAWA Akira Suz GSX-R 66.0
11 IZUMI Michio Kaw ZXR 45.0
12 ABE Norick Hon RC45 44.5
13 TSURUTA Ryuji Kaw ZXR 43.0
14 IWAHASHI Ken'ichiro Hon RC45 37.5
15 NUKUMI Yukio Suz GSX-R 30.5
250cc
RNK RIDER MACHINE PTS
1 UKAWA Tohru Hon NSR 168
2 NUMATA Noriyasu Suz RGV 136
3 FUJIWARA Katsuaki Hon RS 134
4 MIYAZAKI Osamu Apr RSV 134
5 HIKITA Sadanori Hon NSR 117
6 MORIKANE Masaaki Hon RS 114
7 KATOH Daijiro Hon RS 95
8 NAMBA Kyoji Yam TZ 87
9 HAGA Kensuke Yam TZ 69
10 MATSUDO Naoki Yam TZ 59


125cc
RNK RIDER MACHINE PTS
1 MIYASAKA Ken Hon RS 136
2 FUJIOKA Yuzo Hon RS 92
3 IBARAKI Shigeru Yam TZ 89
4 UI Yoichi Yam TZ 84
5 ASAMI Masayuki Hon RS 77
6 SATOH Akihito Hon RS 69
7 MANAKO Tomomi Hon RS 66
8 INAGEDA Jun Hon RS 59
9 KIKUCHI Hiroyuki Hon RS 56
10 TAKAO Kazuhiro Hon RS 55


Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1994Copyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.