Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1993

MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP


POINT STANDINGS 1993


500cc
RNK RIDER MACHINE PTS
1 ABE Norick Hon NSR 123
2 HOMMA Toshihiko Yam YZR 111
3 FUJIWARA Norihiko Yam YZR 104
4 IWAHASHI Ken'ichiro Hon NSR 100
5 ARATA Tatsuro Yam YZR 88
6 GODDARD Peter Suz RGV 87
7 TAKAHASHI Katsuyoshi Yam YZR 49
8 TSUJIMOTO Satoshi Hon NSR 44
9 ITOH Shin'ichi Hon NSR 37
10 TSURUTA Ryuji Hon NSR 37
11 KATAYAMA Shinji Yam YZR 27
12 MAGEE Kevin Yam YZR 25
13 AOKI Nobuatsu Hon NSR 23
14 HAGA Kensuke Yam YZR 9
TT-F1
RNK RIDER MACHINE PTS
1 KITAGAWA Keiichi Kaw ZXR 171
2 TAKEISHI Shin'ya Hon RVF 149
3 NAGAI Yasutomo Yam YZF 143
4 TSUKAMOTO Shoichi Kaw ZXR 140
5 YANAGAWA Akira Suz GSX-R 100
6 OHSAKA Kenji Suz GSX-R 88
7 AOKI Masanao Suz GSX-R 82
8 YOSHIKAWA Wataru Yam YZF 75
9 RYO Akira Kaw ZXR 74
10 IZUTSU Hitoyasu Kaw ZXR 56


250cc
RNK RIDER MACHINE PTS
1 UKAWA Tohru Hon NSR 163
2 AOKI Takuma Hon NSR 132
3 NAMBA Kyoji Yam TZM 127
4 HIKITA Sadanori Hon RS 125
5 NUMATA Noriyasu Suz RGV 120
6 NUKUMI Yukio Yam TZM 116
7 FUKUCHI Manabu Yam TZM 80
8 MIYAZAKI Osamu Apr RSV 73
9 SUZUKI Makoto Hon RS 65
10 MORIKANE Masaaki Hon RS 50
125cc
RNK RIDER MACHINE PTS
1 KATOH Yoshiaki Yam TZ 185
2 NAKAJOH Hideyuki Hon RS 102
3 TOKUDOME Masaki Hon RS 80
4 KIKUCHI Hiroyuki Hon RS 78
5 AMANO Kunihiro Hon RS 71
6 ASAMI Masayuki Hon RS 68
7 TAKAO Kazuhiro Hon RS 67
8 FUJISAKI Naoyuki Hon RS 62
9 MIYASAKA Ken Hon RS 58
10 IGATA Tomoko Hon RS 46


Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1993Copyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.