Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results

MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP


Year Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11
1995 Sugo Tsukuba Fuji Suzuka Sugo Mine Suzuka Aida Sugo Suzuka -
1996 Suzuka Sugo Tsukuba Suzuka Fuji Sugo Mine Suzuka Tsukuba Aida Sugo
1997 Suzuka Sugo Tsukuba Suzuka Fuji Sugo Mine Suzuka Tsukuba Aida Sugo
1998 Motegi Sugo Tsukuba Suzuka Mine Suzuka Tsukuba Aida Sugo - -
1999 Mine Sugo Tsukuba Suzuka Motegi Sugo Suzuka Tsukuba Aida Motegi -
2000 Suzuka Mine Tsukuba Suzuka Motegi Sugo Suzuka Tsukuba Sugo Aida Motegi
2001 Suzuka Tsukuba Suzuka Motegi Mine Sugo Suzuka Aida Sugo Suzuka -
2002 Mine Tsukuba Suzuka AutoPolis Motegi Sugo Suzuka Aida Suzuka - -
2003 Suzuka Sugo Tsukuba Suzuka Motegi AutoPolis Sugo Aida - - -
2004 Suzuka AutoPolis Tsukuba Motegi Sugo Suzuka Aida - - - -
2005 Mine Suzuka Tsukuba AutoPolis Sugo Suzuka Okayama Motegi - - -
2006 Motegi Suzuka Tsukuba AutoPolis Sugo Okayama Suzuka - - - -
2007 Motegi Suzuka Tsukuba AutoPolis Sugo Okayama Suzuka - - - -
2008 Motegi Tsukuba AutoPolis Sugo Suzuka Okayama - - - - -
2009 Tsukuba Suzuka AutoPolis Sugo Okayama Motegi Suzuka - - - -
2010 Tsukuba Suzuka AutoPolis Sugo Okayama Motegi Suzuka - - - -
2011 Suzuka AutoPolis Motegi Motegi Sugo AutoPolis Okayama Suzuka - - -
2012 Motegi Suzuka Tsukuba AutoPolis Motegi Sugo AutoPolis Okayama Suzuka - -
2013 Motegi Suzuka AutoPolis Tsukuba Motegi Sugo AutoPolis Okayama Suzuka - -
2014 Suzuka AutoPolis Motegi Sugo Motegi AutoPolis Okayama Suzuka - - -CHAMPIONS & POINT STANDINGS


Year 50cc 90cc 125cc 250cc over 250cc
 1967  ITOH Mitsuo SHIGENO Yasunori MASUDA Tsunehiro YANO Keiji MATSUNAGA Takashi
1968 KAMIYA Yoshiaki BABA Tadao WADA Masahiro MATSUNAGA Takashi
1969 ODA Yutaka SUMIYA Morio KANAYA Hideo SUMIYA Morio
1970 KONDOH Eiji ODA Yutaka OHWAKI Toshio KAWASAKI Hiroyuki
1971 KANAYA Hideo SUGIMOTO Izumi OHWAKI Toshio KANAYA Hideo
1972 ODA Yutaka ODA Yutaka
125cc 250cc 350cc 750cc 500cc
1973 SUMIYA Shinji NEMOTO Ken  
1974 AOKI Tatsumi TAKAI Ikujiro  
1975 EZAKI Tadashi ASAMI Tadao  
1976 MOURI Yoshikazu SATOH Junzoh TAKAI Ikujiroh  
1977 IIDA Hiroyuki SUZUKI Osamu MOURI Yoshikazu  
1978 UEDA Koji UEDA Koji ISHIKAWA Iwao UENO Shin'ichi  
1979 SAITOH Mitsuo KINOSHITA Keiji MIZUTANI Masaru  
1980 ICHINOSE Noriaki TAIRA Tadahiko SUZUKI Osamu  
1981 ICHINOSE Noriaki FUJIMOTO Yasuaki   KINOSHITA Keiji
125cc 250cc TT-F3 TT-F1 500cc
1982 ICHINOSE Noriaki FUKUDA Teruo   MIZUTANI Masaru
1983 KURIYA Jiroh SAITOH Mitsuo   TAIRA Tadahiko
1984 KURIYA Jiroh KOBAYASHI Masaru EZAKI Tadashi YATSUSHIRO Shunji TAIRA Tadahiko
1985 UNEMOTO Hisashi KOBAYASHI Masaru YAMAMOTO Yoichi TSUJIMOTO Satoshi TAIRA Tadahiko
1986 YOSHIDA Ken'ichi KATAYAMA Shinji YAMAMOTO Yoichi TSUJIMOTO Satoshi KINOSHITA Keiji
1987 UNEMOTO Hisashi SHIMIZU Masahiro TAGUCHI Masumitsu OHSHIMA Yukiya FUJIWARA Norihiko
1988 HIROSE Masayuki HOMMA Toshihiko SHIOMORI Toshinobu MIYAZAKI Shoji FUJIWARA Norihiko
1989 YAMAZAKI Fuyuki OKADA Tadayuki POLEN Doug POLEN Doug FUJIWARA Norihiko
1990 SAKATA Kazuto OKADA Tadayuki TSURUTA Ryuji IWAHASHI Ken'ichiro ITOH Shin'ichi
1991 ONO Masafumi OKADA Tadayuki TAKAHASHI Katsuyoshi MIYAZAKI Shoji GODDARD Peter
1992 SAITOH Akira HARADA Tetsuya   TSUKAMOTO Shoichi BEATTIE Daryl
1993 KATOH Yoshiaki UKAWA Tohru   KITAGAWA Keiichi ABE Norifumi
125cc 250cc ST600 S-NK Superbike
1994 MIYASAKA Ken UKAWA Tohru   YOSHIKAWA Wataru
1995 UI Yoichi NUMATA Noriyasu   AOKI Takuma
1996 AZUMA Masao NUMATA Noriyasu   AOKI Takuma
1997 AKITA Takashi KATOH Daijiro   HAGA Noriyuki
1998 NAKAJOH Hideyuki NAKANO Shin'ya   ITOH Shin'ichi
1999 NAKAJOH Hideyuki MATSUDO Naoki   KAMADA Manabu YOSHIKAWA Wataru
2000 KOYAMA Tomoyoshi NAKATOMI Shin'ichi   TSURUTA Ryuji IZUTSU Hitoyasu
2001 NAKAJOH Hideyuki SEKIGUCHI Taroh TAKEDA Yuichi KITAGAWA Keiichi RYO Akira
125cc 250cc ST600 JSB/S-NK Superbike
2002 NAKAJOH Hideyuki KAYOH Tekkyu KIYONARI Ryuichi YAMAGUCHI Tatsuya WATANABE Atsushi
125cc 250cc ST600 GP-MONO JSB1000
2003 AOYAMA Shuhei AOYAMA Hiroshi KONISHI Yoshiteru   KITAGAWA Keiichi
2004 NAKAJOH Hideyuki TAKAHASHI Yuki TSUJIMURA Takeshi   IZUTSU Hitoyasu
2005 KIKUCHI Hiroyuki AOYAMA Shuhei YASUDA Takashi   ITOH Shin'ichi
2006 NAKAGAMI Takaaki YOKOE Ryuji YASUDA Takashi YAMASHITA Yu ITOH Shin'ichi
2007 IWATA Hiro'omi UI Yoichi KONISHI Yoshiteru MORI Takayoshi WATANABE Atsushi
2008 KIKUCHI Hiroyuki TAKAHASHI Takumi KONISHI Yoshiteru NOMURA Yasutomo NAKASUGA Katsuyuki
2009 KIKUCHI Hiroyuki UI Yoichi TESHIMA Yusuke HANAFUSA Kazuki NAKASUGA Katsuyuki
  J-GP3 J-GP2 ST600 GP-MONO JSB1000
2010 OHKUBO Hikari KONISHI Yoshiteru YAMAGUCHI Tatsuya FUJII Kenta AKIYOSHI Kohsuke
2011 FUJII Kenta NAKAGAMI Takaaki YAMAGUCHI Tatsuya NAGASHIMA Tetsuta AKIYOSHI Kohsuke
2012 TOKUDOME Masaki WATANABE Kazuki KRAISART Decha NAKASUGA Katsuyuki
2013 YAMADA Sena NOZANE Kohta WATANABE Kazuma NAKASUGA Katsuyuki
2014 YAMADA Sena TAKAHASHI Yuki KOBAYASHI Ryuta NAKASUGA Katsuyuki
2015 MIZUNO Ryo TAKAHASHI Yuki YOKOE Ryuji NAKASUGA Katsuyuki
2016 TOKUDOME Masaki URAMOTO Naomichi ENOKIDO Ikuhiro NAKASUGA KatsuyukiMoto Racing JAPAN > MFJ Road Race ResultsCopyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.