Moto Racing JAPAN > MFJ Motocross Results

MFJ MOTOCROSS CHAMPIONSHIP

Rnk Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Rd.10 Rd.11 Rd.12
1995 Tajimi HSR Meihan Suzuka Hiroshima Sugo Wassamu Nagano Kagawa Sugo Tajimi Fujisawa
1996 Tajimi Meihan HSR Hiroshima Sugo Wassamu Fujisawa Nagano Tokushima Sugo Hiroshima -
1997 Hiroshima Meihan HSR Sugo Wassamu Fujisawa Nagano Sugo Hiroshima HARP - -
1998 Meihan Hiroshima HSR Sugo Wassamu Fujisawa Sugo Sakashita HARP - - -
1999 Hiroshima Meihan HSR Sugo Nagano Wassamu Fujisawa Sugo Hiroshima HARP - -
2000 Okinawa Hiroshima Meihan HSR Sugo Wassamu Fujisawa Meihan Sugo Hiroshima HARP -
2001 Nagasaki Meihan Hiroshima Sugo Wassamu Fujisawa Meihan Sugo Kagawa Sugo - -
2002 Meihan Ibaraki Hiroshima HSR Sugo Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2003 Meihan Ibaraki Hiroshima Sugo Wassamu Fujisawa Meihan HSR Hiroshima Sugo - -
2004 Meihan Ibaraki Hiroshima HSR Sugo Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2005 Meihan Sugo Ibaraki Hiroshima HSR Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2006 Sugo Meihan Ibaraki Hiroshima HSR Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2007 Sugo Meihan Saitama Hiroshima HSR Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2008 Meihan Saitama Sugo Hiroshima HSR Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2009 HSR Meihan Saitama Hiroshima Sugo Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2010 Meihan Saitama Hiroshima Sugo HSR Wassamu Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - -
2011 Hiroshima Meihan Wassamu Fujisawa Sugo Meihan Hiroshima Sugo HSR Saitama - -
2012 HSR Saitama Hiroshima Sugo HOP Fujisawa Meihan Hiroshima Sugo - - -
2013 HSR Saitama Hiroshima Sugo HOP Fujisawa Meihan Saitama Sugo - - -
2014 HSR Saitama Hiroshima Sugo Fujisawa Sugo Meihan Hiroshima Sugo - - -


CHAMPIONS & POINT STANDINGS

Year IA1 (2005-) 250cc (-2004) IA2 (2005-) 125cc (-2004) Women's
 1967  YAMAMOTO Takashi YOSHIMURA Taichi
1968 YAMAMOTO Takashi HOSHINO Kazuyoshi
1969 SUZUKI Tadao YAJIMA Kinjiro
1970 YOSHIMURA Taichi YOSHIMURA Taichi
1971 UENO Kohichi YAJIMA Kinjiro
1972 SUZUKI Torao SUZUKI Hideaki
1973 SUZUKI Hideaki SUZUKI Torao  
1974 SUZUKI Hideaki SUZUKI Hideaki  
1975 MASUDA Kohji SUGIO Yoshifumi  
1976 TAKEZAWA Masaharu SUZUKI Torao  
1977 SEO Katsuhiko SEO Katsuhiko  
1978 MITSUYASU Tetsumi SEO Katsuhiko  
1979 MITSUYASU Tetsumi MITSUYASU Tetsumi  
1980 SUGIO Yoshifumi TOHFUKUJI Yasuo  
1981 FUKUMOTO Toshio TOHFUKUJI Yasuo  
1982 TOHFUKUJI Yasuo OHZEKI Masanori  
1983 SUGIO Yoshifumi SHOJI Satoru  
1984 MARTIN Steave TOHFUKUJI Yasuo  
1985 MARTIN Steave OKABE Atsushi  
1986 TOHFUKUJI Yasuo IDA Isao  
1987 TOHFUKUJI Yasuo OKABE Atsushi  
1988 TOHFUKUJI Yasuo OKABE Atsushi  
1989 OKABE Atsushi MITSUYASU Tetsumi  
1990 TOHFUKUJI Yasuo TOHFUKUJI Yasuo  
1991 MIYAUCHI Takayuki OGISHIMA Tadao  
1992 WARREN Eddie UKEGAWA Okitsugu  
1993 TICHENOR Ron SASAKI Yusuke  
1994 TICHENOR Ron ODAGIRI Kazuyoshi  
1995 MATIASEVICH Jeff KAWASHIMA Yuichiro  
1996 MATIASEVICH Jeff KAWASHIMA Yuichiro  
1997 MATIASEVICH Jeff TAKAMI Shunji  
1998 LEWIS Kyle MASUDA Kazumasa  
1999 LEWIS Kyle KATSUYA Takeshi  
2000 TAKAHAMA Ryuichiro SAAI Kiyoshi SUZUKI Saya
2001 ATSUTA Yoshitaka TAJIMA Hisashi SUZUKI Saya
2002 NARITA Akira KAGA Shin'ichi SUZUKI Saya
2003 NARITA Akira MIZOGUCHI Tetsuya SUZUKI Saya
2004 NARITA Akira NAKAMURA Tomonori SUZUKI Saya
2005 KOIKEDA Takeshi FUKUDOME Yoshihide SUZUKI Saya
2006 ATSUTA Yoshitaka KOJIMA Yohei SUZUKI Saya
2007 NARITA Akira ARAI Hiroaki SUZUKI Saya
2008 NARITA Akira KATSUYA Takeshi MASU Haruna
2009 NARITA Akira KATSUYA Takeshi MASU Haruna
2010 ATSUTA Yoshitaka KOJIMA Takuma MASU Haruna
2011 NARITA Akira MIHARA Takuya MASU Haruna
2012 NARITA Akira YAMAMOTO Kei SHOW Yoko
2013 NARITA Akira TOMITA Toshiki SHOW Yoko
2014 NARITA Akira KATSUYA Takeshi TAKEUCHI Yuna
2015 KOJIMA Yohei TOMITA Toshiki YASUHARA Saya
2016 NARITA Akira NOTSUKA Chihiro NAKANO Yoko


Moto Racing JAPAN > MFJ Motocross ResultsCopyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.