Moto Racing JAPAN > MFJ Motocross Results > Point Standings 1984

MFJ MOTOCROSS CHAMPIONSHIP 1984 - POINT STANDINGS


250cc CLASS

          R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
RNK NO RIDER MACHINE PTS H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 35 MARTIN Steave Honda 248 - - - - 20 20 20 20 17 13 20 20 17 20 20 20 10 11
2 1 SUGIO Yoshifumi Honda 227 20 11 17 9 11 - 17 17 20 17 - - 15 17 17 17 12 10
3 4 WATANABE Akira Suzuki 216 10 13 15 17 15 15 15 15 9 15 11 15 9 10 8 15 9 -
4 23 FUKUMOTO Toshio Honda 184 17 - 20 11 17 9 10 13 7 10 9 10 10 8 15 9 - 9
5 5 FUJI Hidenobu Yamaha 176 - - 9 10 10 13 11 10 15 8 17 17 11 11 10 10 6 8
6 7 SUZUKI Torao Kawasaki 169 15 17 13 13 - 10 13 11 11 - 13 9 13 13 13 - 5 -
7 6 KARASAWA Eizaburoh Honda 161 13 15 11 15 9 11 - - 8 11 10 13 - 9 11 11 7 7
8 2 ODAGIRI Shozoh Honda 145 9 20 10 20 13 17 - - 13 20 15 - - - - - 8 -
9 28 SHIGA Yoshinobu Honda 76 11 10 - - - - - - 10 9 - 11 8 - 9 8 - -
10 3 MITSUYASU Tetsumi Yamaha 71 - - - - - - - - - - - - 20 15 - 13 11 12
11 10 TSUKIOKA Naoto Honda 23 7 - - 8 - - 8 - - - - - - - - - - -
12 13 ONOZAWA Ryoichi Yamaha 21 - - - - - - - - - - 8 - 7 - - 6 - -
13 29 SAEKI Nagao Suzuki 18 - 9 - - - - 9 - - - - - - - - - - -
14 22 KISHIMOTO Hiroshi Yamaha 16 - 8 8 - - - - - - - - - - - - - - -
15 36 ISHII Masami KTM 15 - - - - - - - - - - - 8 - - - 7 - -
16 27 BABA Yoshito Honda 13 - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 6
17 24 KANETOKU Haruo Yamaha 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
18 12 ICHIKAWA Tetsuya Honda 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 9 HARAGUCHI Mamoru Honda 7 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - -
20 30 KINDER Lon Honda 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 - - -

125cc CLASS

          R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
RNK NO RIDER MACHINE PTS H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
1 28 TOHFUKUJI Yasuo Honda 277 20 20 20 - 13 13 20 13 20 20 15 20 20 17 13 15 18 -
2 3 OKABE Atsushi Kawasaki 237 17 13 13 17 17 15 17 17 7 3 10 - 17 20 - 20 16 18
3 4 SATOH Kenji Honda 224 13 - 17 11 15 17 13 15 5 10 11 13 9 15 17 17 12 14
4 6 IDA Isao Honda 199 11 11 9 8 9 10 10 11 17 8 20 11 7 8 11 13 14 11
5 29 YAMAMOTO Katsuji Suzuki 180 10 10 11 13 20 20 11 - - 11 13 17 15 9 - - 10 10
6 7 TATEWAKI Mikio Kawasaki 175 7 15 - 20 11 11 15 20 11 - 7 10 8 13 - 11 - 16
7 1 SHOJI Satoru Yamaha 116 5 - 10 9 - - - - 8 9 17 15 - - 20 - 11 12
8 8 TANIGAWA Ryutaroh Honda 108 9 9 15 15 - - - - 13 15 9 8 - 7 8 - - -
9 2 OHZEKI Masanori Suzuki 107 15 17 - - - - - - - - - - 13 11 15 10 13 13
10 13 SETO Koichi Kawasaki 99 3 - 8 10 7 8 6 9 - - - - 11 10 9 9 9 -
11 9 ASANO Masayuki Honda 95 6 8 7 6 8 9 8 - 10 17 8 - - - - 8 - -
12 11 YOSHIWARA Tomomasa Yamaha 77 2 - 5 7 - - 7 - 15 6 6 - 6 6 - - 8 9
13 5 SUZUKI Hideaki Yamaha 53 - 3 - - - 7 - 10 9 4 - - 10 - 10 - - -
14 10 KOHASHI Katsutoshi Suzuki 47 4 - - - 10 - - 8 3 13 - 9 - - - - - -
15 15 GENJI Atsushi Honda 41 - - - - - - - 6 - 7 - 7 - - 7 - 6 8
16 30 SATOH Koichi Suzuki 30 - 5 - - - - 9 7 4 5 - - - - - - - -
17 17 YACHI Terumi Yamaha 20 8 - - - 6 - - - 6 - - - - - - - - -
18 34 CHATANI Manabu Suzuki 12 - 7 - - - - - - - - - - 5 - - - - -
19 12 SASAKI Hiroyuki Yamaha 12 - 6 6 - - - - - - - - - - - - - - -
20 20 MUTOH Akira Suzuki 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 -
21 24 MURAKAMI Mitsunori Honda 5 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - -
22 26 OHTSUKA Tamotsu Honda 4 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - -


Moto Racing JAPAN > MFJ Motocross Results > Point Standings 1984Copyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.